Danh sách công ty in hóa đơn ở Hà Nội

Danh sách công ty in hóa đơn ở Hà Nội 4.32/5 (86.40%) 25 votes

Tham khảo danh sách các công ty đủ điều kiện in hóa đơn tại Hà Nội theo nghị định số 51. Chi cục Thuế Tp. Hà Nội thông báo các doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện cung cấp dịch vụ in ấn. Bảng danh sách gồm 59 công ty in hóa đơn ở Hà Nội.

Danh sách các công ty in ấn có đủ điều kiện in hóa đơn này được cập nhập theo số liệu nhận được năm 2013. Ngoài ra các công ty in ấn mới thành lập có thể chưa xuất hiện trong danh sách này.

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP IN CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN IN HOÁ ĐƠN CHO CÁC DOANH NGHIỆP THEO NGHỊ ĐỊNH 51

STT Tên công ty Website
1 Công ty TNHH In Việt Long
2
3 Cty TNHH một thành viên in Tài chính
4 Cty in Đường sắt
5 Cty CP dịch vụ viễn thông và in Bưu điện
6 Cty CP in Hàng Không
7 Cty Phát hành biểu mẫu thống kê
8 Cty mỹ thuật Trung ương
9 Cty TNHH Tô Lịch
10 Cty CP Thông Minh MK
11 Cty CP in Cầu Giấy
12 XN Bản đồ 1-Cty trắc địa bản đồ
13 Cty cổ phần nhà in khoa học & công nghệ
14 Cty phát triển dịch vụ mới Viettel
15 Cty in và Văn hoá phẩm
16 Trung tâm kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ
17 CN Cty TNHH NN 1TV sách HN-Nhà in Hà Nội
18 Tạp chí Than-Khoáng sản Việt Nam
19 Cty CP tập đoàn CN & giải pháp Mitsu Việt Nam
20 Cty TNHH in bao bì Hà Nội
21 Cty CP bao bì và in Nông Nghiệp
22 Cty CP in Hà Nội
23 Cty TNHH in và dịch vụ thương mại Phú Thịnh
24 Cty TNHH in Hà Vĩnh
25 Cty CP in và nghiên cứu thị trường Việt Cường
26 Cty TNHH TM Duy Thành
27 Cty TNHH Thiên Ấn
28 Cty in và thương mại Thái Hà
29 Cty in Khuyến học
30 Cty TNHH in Thanh Bình
31 Cty CP in Hồng Hà
32 Cty CP in khoa học kỹ thuật
33 Cty TNHH in và quảng cáo TM Quốc tế
34 Cty CP in Tây Hồ
35 Cty TNHH Thương mại và du lịch Long Hưng
36 Cty TNHH in 268
37 Cty TNHH Tin Cậy Việt
38 Cty CP in và thương mại Ngọc Hưng
39 Cty CP in Trường Thành
40 Cty CP in và thương mại Hà Tây
41 Cty TNHH sản xuất dịch vụ thương mại Đức Tiến
42 Cty CP du lịch thương mại quảng cáo Hà Việt
43 Cty CP in & dịch vụ thương mại An Phát
44 Cty quảng cáo thương mại Sao Việt
45 Cty in thương mại Thông tấn xã Việt Nam
46 Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu
47 Cty in Ba Đình-Bộ Công an
48 CN Cty TNHH TM và dịch vụ Châu Ngọc
49 Nhà in Ngân hàng I
50 Cty cổ phần in công đoàn Việt Nam
51 Cty TNHH thương mại và bao bì đề can
52 Chi nhánh Cty TNHH giấy vi tính Liên Sơn
53 Cty CP phát triển công nghệ in Nguyên Khang
54 Cty TNHH quảng cáo và phát triển thương hiệu Mê Linh
55 Cty CP in và truyền thông Hợp Phát
56 Cty TNHH in thương mại và dịch vụ Nguyễn Lâm
57 Cty TNHH dịch vụ in Nhất Vinh
58 Cty TNHH sản xuất thương mại Hà Nội
59 Cty cổ phần in An Dương